Zážitkem k porozumění

Projekt se zkráceným názvem "Zážitkem k porozumění" cílí především na pedagogy prvního stupně základních škol, kteří mají ve třídě - nebo očekávají jeho nástup - žáka se sluchovým postižením (dále SP). Naším cílem je vytvořit pro tyto učitele takové materiály, aby netápali a rychle pochopili potřeby takového žáka. Současně také předáváme zkušenosti učitelů, kteří žáky se SP ve třídách již mají a vědí, že je jejich inkluze bezproblémová, pokud si oni i ostatní žáci osvojí jistá komunikační pravidla. Kromě vývoje metod, které naleznete v sekci "Vzdělávání", je součástí projektu také výstava o sluchu a zvuku. Tato výstava probíhá pod záštitou partnera projektu, Nadačního fondu Dar sluchu. Jedná se o výstavu putovní. Mimo výjezdy je stabilně zakotvena v sídle NF Dar sluchu. Více se dozvíte v sekci "Výstava". Třetí důležitou součástí projektu je probíhající kroužek Zážitek. Ve školním roce 2017/2018 probíhal v Praze, plánujeme však jeho pořádání také například v Brně a v dalších městech, pokud budou k dispozici prostory a vhodní lektoři. Jedná se o inkluzívní kroužek pro děti slyšící i s vadou sluchu. Děti se zde zábavnou formou naučí rozumět vlastním emocím, řešit různé životní situace, a to vše v kruhu kamarádů z kroužku. Více se dozvíte v sekci "Kroužek". Webové stránky budou postupně doplňovány.
Videa

Podívejte se na krátké rozhovory se školáky s kochleárním implantátem o tom, co se jim ve škole líbí a co by rádi změnili. Ve druhém videu vzpomínají na školní léta dnes už dospělí uživatelé kochleárního implantátu.