Vítáme Vás na webových stránkách projektu

Zážitkem k porozumění

Webové stránky projektu byly vytvořeny za účelem jeho zviditelnění a zpřístupnění vyvinutých materiálů veřejnosti. Stránky jsou zatím v základním režimu, postupně budou přibývat další informace a obrazové i psané materiály.

Přibývat bude především sekce "Vzdělávání", kam vložíme vyvinuté metodiky a plány hodin, které jsou nyní testovány na partnerských školách. Těšit se můžete také na animace metod a videa, jejichž prostřednictvím Vám přiblížíme ideální způsob výuky ve třídě s dítětem se sluchovým postižením, krizové momenty, které mohou ve výuce nastat a znamenají těžší porozumění pro dítě se SP, ale také názory dětí se SP na jejich docházku do běžné školy.