Kroužek Zážitek

Cílem kroužku Zážitek je hravou formou rozvíjet v dětech jejich lidskost, přístup k řešení problémů, empatii, toleranci, umět si říct o pomoc, radu, atd. Děti se v bezpečném kruhu svých přátel ponoří do příběhů, vstoupí do rolí a vyřeší problémy, které vyvstanou. Přitom budou mít možnost podívat se na situaci očima různých aktérů - jak by asi takový problém řešila babička? A jak by ho řešil táta? A proč, co je k tomu vede? Druhým a neméně důležitým cílem kroužku je nabídnout dětem slyšícím i dětem s vadou sluchu možnost setkat se, vzájemně se pochopit a najít k sobě cestu. Kroužek probíhá v rámci projektu Zážitkem k porozumění, je tedy zdarma. Je otevřen prvostupňovým dětem (1. - 5. třída ZŠ) a koná se jednou týdně v sídle Nadačního fondu Dar sluchu (Újezd 26, Praha 1).


Proč?
Protože jsme přesvědčeni, že je důležité neustále posilovat sociální dovednosti dětí.
Protože je v dnešní době důležité naučit a rozvíjet schopnost dětí řešit obtížné situace, se kterými se běžně setkávají.
Protože by děti měly porozumět svým pocitům a umět s nimi dále pracovat.


Jak?
Zkušeností, kterou dítě má a získáváním dalších.
Prožitkem v roli někoho jiného a poznáváním světa druhých.
Hrou, která je pro děti přirozenou aktivitou.
Vzájemnou kooperací, komunikací, empatií a tolerancí.


Jakým tématům se budeme věnovat?
SEBEDŮVĚRA, DŮVĚRA, STRACH, ŠIKANA, PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK či ROZHODOVÁNÍ

Kroužek Zážitek byl ukončen. Pokud máte zájem podobný kroužek sami provozovat, rádi Vám poskytneme metodické materiály.