Kroužek Zážitek

Cílem kroužku Zážitek je hravou formou rozvíjet v dětech jejich lidskost, přístup k řešení problémů, empatii, toleranci, umět si říct o pomoc, radu, atd. Děti se v bezpečném kruhu svých přátel ponoří do příběhů, vstoupí do rolí a vyřeší problémy, které vyvstanou. Přitom budou mít možnost podívat se na situaci očima různých aktérů - jak by asi takový problém řešila babička? A jak by ho řešil táta? A proč, co je k tomu vede? Druhým a neméně důležitým cílem kroužku je nabídnout dětem slyšícím i dětem s vadou sluchu možnost setkat se, vzájemně se pochopit a najít k sobě cestu. Kroužek probíhá v rámci projektu Zážitkem k porozumění, je tedy zdarma. Je otevřen prvostupňovým dětem (1. - 5. třída ZŠ) a koná se jednou týdně v sídle Nadačního fondu Dar sluchu (Újezd 26, Praha 1).


Proč?
Protože jsme přesvědčeni, že je důležité neustále posilovat sociální dovednosti dětí.
Protože je v dnešní době důležité naučit a rozvíjet schopnost dětí řešit obtížné situace, se kterými se běžně setkávají.
Protože by děti měly porozumět svým pocitům a umět s nimi dále pracovat.


Jak?
Zkušeností, kterou dítě má a získáváním dalších.
Prožitkem v roli někoho jiného a poznáváním světa druhých.
Hrou, která je pro děti přirozenou aktivitou.
Vzájemnou kooperací, komunikací, empatií a tolerancí.


Jakým tématům se budeme věnovat?
SEBEDŮVĚRA, DŮVĚRA, STRACH, ŠIKANA, PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK či ROZHODOVÁNÍ

Jak a kdy se přihlásit?

Kroužek Zážitek probíhá vždy jedno pololetí, tedy od října do ledna a poté od února do května. Jeho náplň je sice předem připravená, ale velmi záleží na tom, jaké děti se v kroužku sejdou. Obsah lekcí přizpůsobujeme potřebám dětí. Vybíráme témata, která je podpoří a způsob provedení, který jim bude vyhovovat. Proto je možné přihlásit dítě i do dvou po sobě jdoucích kurzů - je možné, že bude každý trošku jiný.

Pokud máte zájem přihlásit své dítě na příští pololetí, tedy od října 2018 do ledna 2019, pošlete nám prosím vyplněnou a oskenovanou přihlášku emailem. Můžete si ji stáhnout po kliknutí na tento odkaz, odešlete ji poté na email zazitek@isheureka.cz.

Podmínky pro přijetí dítěte:

- přijímáme děti slyšící i neslyšící

- děti navštěvující 1. - 5. třídu základní školy

Termíny
03. 05. 2018
10. 05. 2018
17. 05. 2018

Stáhnout přihlášku