MET 04 DISKUZE BEZ KRIZE


Metodika seznamuje pedagogické pracovníky s pravidly diskuze, které je účasten žák se sluchovým postižením. Dále metodika seznamuje s dalšími myšlenkovými cestami z konceptu Visible Thinking, které rozvíjí kritické myšlení.

Zpět