MET 13 UČÍME SE S PŘÍBĚHEM II.


Metodika navazuje na pátou metodiku Učíme se s příběhem a představuje další aktivity strukturovaného dramatu.

Zpět