MET 14 S ASISTENTEM K POROZUMĚNÍ


Tato metodika je primárně určena asistentům pedagoga k pochopení výzev se kterými se dítě se sluchovým postižením ve škole setkává a jak mu na jeho cestě může pomoci.

Zpět