MET 15 DROBKY


Metodika nabízí celou řadu aktivit, které vizualizují výuku. Lze je využít průřezově jak ročníky tak vzdělávacími oblastmi

Zpět