MET 16 S POHYBEM K POROZUMĚNÍ


Tato metodika nabízí aktivity, které ukazují jak propojit vyučovanou látku s gesty a pohybem, a tím pomoci nejen žákovi se sluchovým postižením s pochopením učiva.

Zpět