MET 18 ŠKOLA V PŘÍRODĚ, EXKURZE A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM


Metodika poukazuje na klíčové oblasti a komunikační strategie, které je potřeba zařadit do aktivit, které se konají mimo prostor třídy.

Zpět