MET 19 SE VZÁJEMNOU KOMUNIKACÍ K POROZUMĚNÍ


Metodika se zaměřuje na nastavení funkční komunikace mezi všemi aktéry, kteří vstupují do vzdělávání dítěte se sluchovým postižením.

Zpět