MET 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM