MET 27 ANGLICKÝ JAZYK A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM


Metodika se zaměřuje na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - cizí jazyk a nabízí celou řadu aktivit vhodných pro dítě se sluchovým postižením. Metodika popisuje výzvy, které tato vzdělávací oblast u dítěte se sluchovým postižením může přinést.

Zpět