MET 29 TĚLOCVIK A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM


Metodika poukazuje na výzvy, se kterými se může dítě se sluchovým postižením potýkat v tělesné výchově a nabízí pro ně řešení.

Zpět