MET 30 DISTANČNÍ VÝUKA, MULTIMÉDIA A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM


Metodika pracuje s prostředím online výuky ve prospěch potřeb dítěte se sluchovým postižením. Metodika je zároveň zdrojem celé řady online interaktivních nástrojů.

Zpět