Vzdělávání

Pokud jste pedagog, je tato stránka určena právě Vám. Naleznete zde výstupy projektu: metody a plány hodin ve formě PDF, ale také výstižné informace podané formou krátkých videí. Doufáme, že se Vám bude s našimi materiály dobře pracovat.


Výstupy

Při tvorbě metod jsme se drželi několika zásadních předpokladů:

1) Ve třídě většiny učitelů prvního stupně běžných základních škol se mohou objevit nejen žáci se sluchovým postižení (dále SP), ale také žáci s různými dis- a dalšími poruchami.
Naše materiály jsou proto vhodné pro všechny žáky třídy, klademe ovšem důraz na komunikační pravidla a dobré zapojení žáka se SP.

2) Učitel disponuje omezeným množstvím času. Potřebuje informace rychle, stručně a výstižně.
Základní komunikační pravidla vysvětlujeme v dokumentu ikonky.pdf. Metody, ke kterým se dostanete kliknutím na odkaz níže, jsou zpracovány do hotových plánů hodin, které můžete použít ve vyučování.

3) Měřítkem úspěšné inkluze není pouze to, jestli má žák se SP samé jedničky, ale také to, jak je zapojený v kolektivu třídy.
Leitmotivem našich metod je právě rozvoj porozumění a spolupráce mezi žáky. Častokrát se v nich setkáte s prací ve skupině, sdílením poznatků, respektováním odlišných názorů, atd.
 

MetodyPublikace